Goddess Maa Durga Logo
Holy River Maa  Ganga
JaiDeviMaa.com=>goddess=>maa-ganga
Hindi Website Maa Durga Goddess Donation Media


108 Names Of Goddess Ganga

A Collection of 108 Namavali Gangastottara of Goddess Maa Ganga

Om Sri Gangayai Namah:
Om Sri Maha Devyay Namah:
Om Sri Kartyay Namah:
Om Sri Parigrahaayay Namah:
Om Sri Gowthamyay Namah:
Om Sri Bhavaanyay Namah:
Om Sri Maathre Namah:
Om Sri Jayaanvithaayay Namah:
Om Sri Shaankaryay Namah:
Om Sri Shivaayay Namah:
Om Sri Durandharaayay Namah:
Om Sri Durgaayay Namah:
Om Sri Padaambhojaayay Namah:
Om Srimath Tripurasundaryay Namah:
Maa Ganga 108 names Om Sri Kaalyay Namah:
Om Sri Padaayay Namah:
Om Sri Mandiraayay Namah:
Om Sri Chakradhaarinyay Namah:
Om Sri Madhbaalaayay Namah:
Om Sri Parameshwaryay Namah:
Om Sri Chakraraajaneeyaayay Namah:
Om Sri Karnaayay Namah:
Om Sri Pativrathaayay Namah:
Om Sri Madhananthaphaladaayay Namah:
Om Sri Beejaayay Namah:
Om Sri Karaavarthaayay Namah:
Om Sri Jayaayay Namah:
Om Sri Viraajithaayay Namah:
Om Sri Moolaayay Namah:
Om Sri Madhbhoomadhyamaayay Namah:
Om Sri Vasundharaayay Namah:
Om Sri Thoyaayay Namah:
Om Sri Mukhaayay Namah:
Om Sri Nikethanaayay Namah:
Om Sri Vilaasinyay Namah:
Om Sri Bhrooyugaayay Namah:
Om Sri Madhambaayay Namah:
Om Sri Simhaasanasthithaayay Namah:
Om Sri Janghaayay Namah:
Om Sri Bhagaayay Namah:

Om Sri Mathkatee Chakra Raajinyay Namah:
Om Sri Madhyamaayay Namah:
Om Sri Vishaalaakshyay Namah:
Om Sri Vidyaayay Namah:
Om Sri Paraayay Namah:
Om Sri Shriyay Namah:
Om Sri Maaninyay Namah:
Om Sri Karaabjaayay Namah:
Om Sri Mathsimhaasaneshwaryay Namah:
Om Sri Vakshaayay Namah:
Om Sri Parigyaanaayay Namah:
Om Sri Jataayay Namah:
Om Sri Smithaananaayay Namah:
Om Sri Madhaagama Samvedyaayay Namah:
Om Sri Vedantha Pradeepithaayay Namah:
Om Sri Shiva Jataa Joota Nivaasinyay Namah:
Om Sri Bhadraasana Madhyasthayay Namah:
Om Sri Karaarchithaayay Veena Gana Lolupaayay Namah:
Om Sri Macchitraambaradharaayay Namah:
Om Sri Mathyay Namah:
Om Sri Madhaapagaayay Namah:
Om Sri Madambikaayay Namah:
Om Sri Gunaayay Namah:
Om Sri Kuchadwayaayay Namah:
Om Sri Danthaayay Namah:
Om Sri Kavachaayay Namah:
Om Sri Kaanchana Pushpaayay Namah:
Om Sri Naasikaayay Namah:
Om Sri Manoharaayay Namah:
Om Sri Vigrahaayay Namah:
Om Sri Visheshaayay Namah:
Om Sri Bhaashaayay Namah:
Om Sri Dharmaathmajaayay Namah:
Om Sri Naarayana Padaabhja Makarandaayay Namah:
Om Sri Gowthamaagha Samharthre Namah:
Om Sri Bhoo-Neelaadhi Samstuthaayay Namah:
Om Sri Mahaanaasaayay Namah:
Om Sri Netraayay Namah:
Om Sri Manorathaayay Namah:
Om Srie Mahaa Deepthaayay Namah:
Om Sri Balaayay Namah:
Om Sri Mahaa Mathayay Namah:
Om Sri Bhooshanaayay Namah:
Om Sri Shathamgaayay Namah:
Om Sri Divyaamrutha Vaahinyay Namah:
Om Sri Muni Sathi Brunda Sevithaamala Paadukaayay Namah:
Om Sri Surabrunda Sathkuchaayay Namah:
Om Sri Taranginyay Namah:
Om Sri Gohatyaa Paapavgha Haarinye Namah:
Om Sri Stree-Hatyavgha Nivaarinye Namah:
Om Sri Gowthama Thapoyogadaayay Namah:
Om Sri Kanchukadhaarinyay Namah:
Om Sri Mantra Phaladaayay Namah:
Om Sri Girivaraathmajaayay Namah:
Om Sri Adhbhutha Charitraayay Namah:
Om Sri Vathsaankitha Vakshathstyay Namah:
Om Sri Khecharyay Namah:
Om Sri Bhooshana Bhooshithaayay Namah:
Om Sri Pandita Sampoojyaayay Namah:
Om Sri Agama Mahaa Nadyay Namah:
Om Sri Vasishtamuni Nikhilassapthadhaa Saagaraanvithaayay Namah:
Om Sri Godavari Mahaa Nadyay Namah:
Om Sri Godavaryay Namah:
Om Sri Maatpa Sangama Paapaayay Namah:
Om Sri Mahaa Nadyay Namah:
 

Maa Ganga
Location Maa Ganga
Aarti Maa Ganga
Chalisa Maa Ganga
108 Names Maa Ganga
Why Ganga Sad
Ganga Wallpapers